ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card [Link1] [Link2]

ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ระบบ LHR จะปิดปรับปรุงระบบ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.

[06/12/2565 08:42:28] [3.236.65.63][lhr-app06][33E5CA5BC5DE145CE9EF94C4FE2C9C83]