ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[26/01/2565 22:09:25] [54.224.133.198][lhr-app05][43CD0FCC7CFDBE01CB326F8A6584F86B]