ดาวน์โหลดซอฟแวร์เครื่องอ่าน Smart Card

การเข้าใช้งานในระบบ LHR ขณะนี้ให้เข้าใช้งานผ่าน firefox ชั่วคราว

[23/05/2565 02:52:37] [34.204.174.110][lhr-app05][F819DE6B78C76ABC4649AA796FEA2EBB]